Danskar evakuerade från Västbanken

Danmark har evakuerat all sin FN-personal från Västbanken efter att FN-organet UNWRA varnat för trovärdiga hot mot danskar eller skandinaver.

Danskarna evakuerades med hjälp av den palestinska myndigheten.

Sveriges konsulat i Jerusalem har vidarebefordrat varningen till alla svenska organisationer som arbetar på Västbanken och i Gaza.

Svenska UD har sedan länge avrått svenskar från att resa till de områdena.