Reinfeldt tar avstånd från Bushs politik

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt är tillbaka i Sverige efter en resa i USA. Moderaterna har oftast förknippats med USA:s republikanska parti, men Reinfeldt tar avstånd från president Bushs värderingar.

– Hans betonande av kristna värderingar och syn på dödsstraff och abort som finns väldigt starkt i hans parti känner jag ingen som helst närhet till, snarare tvärtom, säger Fredrik Reinfeldt.

När Fredrik Reinfeldt besöker USA är det inte de republikanska partistrategerna i Washington han väljer att lägga sin tid på, utan utlandssvenskarna som han hoppas ska rösta på honom i höst.

Tar direkt avstånd
När han talar till de redan frälsta affärsmännen på Svenska handelskammaren i New York gör han få positiva referenser till Bushs USA.

En del av Vita husets politik tar han direkt avstånd ifrån, framför allt moralfrågorna och det stora inflytande han menar att religionen har på Bushs och republikanernas politik.

Under Carl Bildts tid som moderatledare var banden till republikanerna starka, med kontakter till de mest betydelsefulla i partiet, men så är det inte längre. Reinfeldt hämtar hellre inspiration i Europa än i USA.

– Jag har ju huvudsakligen haft min bas i svensk, europeisk politik, och känner också större närhet till det när vi utformar vår politik, säger han.

Vill inte klassindela
För Fredrik Reinfeldt är det ointressant att klassa sig själv som republikan eller demokrat, men han säger att han känner större samhörighet med mycket av demokraternas politik.

Ska han välja en amerikansk politiker som han beundrar och känner närhet till, då blir det en demokrat.

– Den i amerikansk politik som vi har hämtat inspiration ifrån är Bill Clinton, eftersom han har använt den typ av riktade skattelättnader till låginkomsttagare som vi också har utformat vår moderata politik ifrån, säger moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se