ECB väntas höja styrräntan

Den europeiska centralbanken i Frankfurt väntas på torsdagen höja styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket innebär att räntan därefter ligger på 2,5 procent.

Centralbankschefen Jean-Claude Trichet har varit mycket tydlig de senaste veckorna med att det blir en räntehöjning på torsdagen.

Det finns två skäl till höjningen. Dels riskerar inflationen långsiktigt inom eurozonen att ligga över bankens mål, som är strax under två procent, dels fortsätter hushållen i Europa att låna i en omfattning som man får gå tillbaka till i början 1980-talet för att hitta dess motsvarighet.

Motverka bubblor
Risken är, vilket banken varnat för flera gånger, skenande huspriser och bubblor på bostadsmarknaden.

Banken, som i övrigt har en ljus syn på Europas ekonomi, tror att tillväxten i år hamnar på 1,9 procent.

I Tyskland har också konjunkturinstituten skruvat upp sina tillväxtprognoser.

Merkel-effekt
Fotbolls-VM, en momshöjning nästa år som får hushållen att tidigarelägga inköp och en optimism som tillskrivs kanslern Angela Merkel och hennes 100 första dagar vid makten, en så kallad Merkel-effekt, ska sätta fart på ekonomin.

Men hittills har det mer rört sig om förhoppningar än verkliga förändringar.

Exportindustrin går fortsatt starkt men företag som är beroende av hemmamarknaden är återhållsamma med både investeringar och att nyanställa.

Arbetslösheten ligger åter kring tolv procent och pågående strejker och hot om ytterligare strejker kan förmörka de ljusa utsikterna.  

Kristian Åström, Berlin
kristian.astrom@sr.se