Miljökrav i kök kostar kommuner miljoner

Nya regler från Livsmedelsverket gör att äldreboenden och förskolor i Halland måste bygga om sina kök för miljontals kronor. (SR Halland)