Nu skrivs handbok för adoptionsföräldrar

På fredag startar rättegången mot de adoptivföräldrar som är misstänkta för vanvård som orsakade deras treårige adoptivsons död. Idag torsdag inleds arbetet med en adoptionshandbok för berörda myndigheter.

Den nu döde pojken kom från Tjeckien och därifrån har man nu stoppat alla adoptioner till Sverige.

Eva Elfver Lindström som är ansvarig för adoptioner på Socialstyrelsen säger att den här händelsen kommer att finnas med när man idag inleder arbetet med en adoptionshandbok för berörda myndigheter.

– Vi ska skriva allmänna råd nu, vi har inte haft allmänna råd. Man får ju ta lärdom av det som har hänt och se hur man skulle kunna göra det här bättre. Och hur ska man se hur uppföljningen ska bli, säger hon.

Frivillig uppföljning
Just brist på uppföljning av adoptioner har aktualiserats efter den treårige adoptivpojkens död.

Kommunerna har ansvar för uppföljningsrapporter av adoptionerna, men i övrigt är uppföljningen frivillig.

Det är upp till adoptivföräldrarna att ta kontakt med sociala myndigheter om de vill. Att det är så har Sverige fått kritik för av andra länder. Dessutom skiljer sig den hjälp som adoptivföräldrarna kan få mycket över landet, säger Elsa Nyberg som arbetar på en privat adoptionsrådgivning.

– I de stora kommunerna kan det fungera bra med servicen till barn som har kommit, men i mindre kommuner så är det svårt att erbjuda samma hjälpinsatser.

Bättre samarbete
Det var förra året som Socialstyrelsen fick i uppdrag att skriva en handbok, och när arbetet väl är klart, hoppas Eva Elfver Lindström att skillnaderna över landet kan komma att minska och att samarbetet mellan myndigheterna kan bli bättre.

Men en tvingande uppföljning kräver lagändring, något som Elsa Nyberg tror skulle hjälpa många föräldrar.

– Har man kämpat för att få sitt barn och sett fram emot det så kan det vara svårt att söka hjälp, säger hon.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se