Kuba förbereds för ett liv efter Castro

Att tala om vad som ska hända med Kuba när Fidel Castro dör var tidigare tabu bland de kubanska ledarna. Men inte nu längre. Sedan Castro själv tog upp ämnet har den kubanske ledarens kommande död blivit ett viktigt argument för att motivera hårdare tag mot alla avvikare, rapporterar vår korrespondent från Havanna.

Den kubanska revolutionen inte kan besegras, och den kan, till skillnad mot Sovjet, inte vridas tillbaka. Det är Fidel Castro garant för, och skulle han försvinna, så finns hans bror och officielle arvtagare, Raul Castro. Det budskapet har äldre kubaner levt med hela sina liv.

Så när Fidel Castro, i ett tal på Havannas universitet nyligen, plötsligt påstod motsatsen; att revolutionen visst kan besegras, om än inte av någon yttre fiende, utan av kubanerna själva, så var det en chock för många.

Att han samtidigt ovanligt öppenhjärtigt talade om sin död utan att nämna sin bror Raul orsakade stor förvirring.

Långt tal fick tolkas
Men eftersom talet var så långt, närmare 60 A4-sidor i utskrift, så gick ändå det centrala budskapet många förbi. Därför fick den unge utrikesministern Felipe Perez Roque i uppgift att tolka Fidel Castros tal.

Det var under den kubanska nationalförsamlingens årliga tredagars session, och det var ett ödesmättat tal. Utifrån en ovanligt rå och ärlig beskrivning av situationen på Kuba, där han tog upp korruption, apati, desintegration, slog Felipe Perez Roque fast att om Fidel Castro skulle dö nu, så riskerar hela det kubanska systemet att rasa samman.

För att revolutionen ska kunna räddas måste, hävdade Perez Roque, tre premisser uppfyllas: Revolutionens ledare måste vinna moralisk auktoritet baserad på sitt exempel. Folkets stöd måste baseras på ideologisk övertygelse och inte materiell stimulans. Framväxten av en ny borgarklass måste till varje pris förhindras.

Nytt sammanhang ökar dramatiken
Egentligen är det inga nya budskap, men uttalade i detta nya sammanhang, där Fidel Castros död inte längre är tabu utan tvärtom är själva utgångspunkten i alla diskussioner, får budskapet ett extra dramatiskt innehåll.

Det betyder ett definitivt slut på det experiment med en viss ekonomisk öppenhet som inleddes i samband med Sovjetblockets fall. Det innebär hårdare tag mot alla oppositionella, inga avvikande röster kommer att accepteras. Centralisering, hårdare kontroll. Ett budskap med begravningsatmosfär.

Men, märkligt nog visar Fidel Castro, vars framtida död är själva motivet till de hårdare tagen, mer entusiasm och energi än på många år.

Lars Palmgren, Havanna
lars.palmgren@sr.se