Dyrbar vd-pension för LKAB

Det helstatliga gruvbolaget LKAB har tecknat ett löne- och pensionsavtal med sin vd Martin Ivert, som kostar bolaget närmare 80 miljoner kronor under de sex år han väntas arbeta inom företaget. Avtalet strider mot de riktlinjer som idag gäller för de statliga bolagen.

Björn Sprängare, styrelseordförande i LKAB medger att avtalet är orimligt.

– Jag skulle aldrig ha tecknat det här avtalet idag. Vi satt inte och räknade ut en totalsumma, man gjorde inte det då. Hade vi gjort det idag så kunde vi säga: att har du sex år på dig så sätter vi upp en totalsumma så fördelar vi den över åren, så får du hantera det som du vill, det är ett sätt att göra det på men det gjorde vi inte då.

Hur ser du tillbaka på de tankegångarna idag?

– Jag skulle aldrig teckna ett sådant här avtal idag. Det är en orimlig ersättning för en relativt kort period, det kan jag hålla med om. Det är besvärligt att ha i den här situationen. Men vi har valt att ligga kvar i det här avtalet istället för att säga upp det för det är också en signal som gentemot Martin Ivert skulle vara mycket märklig, säger Björn Sprängare.

Rätt till pension vid 62
Martin Ivert tillträdde som vd i det helstatliga gruvbolaget LKAB i januari 2002. När han om han två år fyller 60, har han rätt att gå i pension och har då kostat LKAB uppemot 80 miljoner i löne- och pensionskostnader.

Den största delen av pengarna går till Martin Iverts pension och LKAB:s styrelseordförande Björn Sprängare medger alltså att avtalet aldrig borde ha ingåtts.

Övre gräns saknas
Det avtal som LKAB-chefen har är ett så kallat förmånsbaserat avtal, där han har rätt till minst 50 procent av lönen livet ut, och det finns ingen övre gräns. Då Martin Iverts pensionspengar är placerade i en kapitalförsäkring, innebär det att om börsen fortsätter stiga, så kan pensionen bli hur hög som helst.

Det här går emot de regler som regeringen satte upp för några år sedan. Regeringen anser att det skall finnas ett tak på pensionen och att pensionsinbetalningarna inte ska överstiga mer än 30 procent av den fasta lönen.

Med det avtal Martin Ivert har med LKAB kommer han från och med sin pension 2008 kunna kvittera ut minst 2 miljoner kronor per år.

Gruvtolvan upprörd
I LKAB-chefens fall har pensionsinbetalningarna överstigit 200 procent per år. Anledningen till att Martin Iverts avtal ser ut som det gör, är att avtalet tecknades innan regeringen presenterade sina riktlinjer och LKAB har valt att inte skriva om avtalet.

Att det helstatliga bolaget tecknat en sådan gynnsam och kostsam uppgörelse med sin vd upprör Gruvtolvans fackordförande i Kiruna, Harry Rantakyrö.

– Man känner att man får en blöt handske i ansiktet, det är som en riktig smäll alltså. Var ska man sätta en gräns egentligen, hur mycket är man värd som chef jämfört med de kollektiva? Korven kostar väl samma för allihop när vi går och handlar, säger han.

Hur uppfattas sånt här av de som arbetar i gruvan?

– Ja, det är med bestörtning och ilska.

Mattias Forsberg
mattias.forsberg@sr.se

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se