Idrottsföreningar kan slippa reklamskatt

Ideella idrottsföreningar ska slippa betala reklamskatt i fortsättningen och många skatteregler ska bli enklare. Det är ett av förslagen i Idrottsskattekommitténs utredning, som presenterades på torsdagen.

– Det är en komplicerad skatt. Det finns idag ett fribelopp på 20 000 kronor och många klubbar är osäkra på vad som ingår i reklamskatten och vad som inte ingår. Eftersom även riksdagen har sagt att skatten ska avskaffas, föreslår vi att den ska tas bort helt för ideella föreningar, säger riksdagsledamoten Kjell Nordström som är ordförande i utredningen.

Idrottsrörelsen betalar idag 72 miljoner kronor i reklamskatt. Vad tror du att det betyder ekonomiskt för idrottsrörelsen att de slipper den summan?

– Jag tror inte att det betyder ekonomiskt så värst mycket, men framför allt administrativt, och att fler ledare känner att de är på lagens säkra sida, de behöver inte tveka, säger Kjell Nordström.

Souvenir-regler
Utredningen föreslår också tydliga regler för souvenirförsäljning. Så länge priset ligger under 800 kronor eller två procent av basbeloppet så är försäljningen skattefri.

Andra förslag är att idrottare i individuella grenar skattefritt ska kunna sätta av sina inkomster på idrottsutövarkonto och ta ut dem senast tio år efter att de sattes in och då beskattas de som vanlig inkomst av tjänst.

Även annan skattebefrielse
Dessutom föreslår utredningen att även andra aktiviteter som inte har direkt koppling till idrotten kan vara skattefri, förutsatt att den inte konkurrerar med en redan existerande verksamhet.

Exempelvis kan en idrottsförening driva en camping skattefritt, så länge ingen driver en camping i närheten.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se