Rörliga bolån lockar trots räntehöjning

Trots två räntehöjningar från Riksbanken, så lockar lån med rörliga ränta.

Det visar månadsstatistik för februari från det bolåneinstitutet SBAB.

Andelen lån med rörlig ränta ökade till 65 procent av nyutlåningen, mot 60 procent i januari.

Lån med långa bindningstider - fem och tio år - fortsatte att tappa mark.

SBAB:s chefsekonom Barbro Wickman-Parak drar slutsatsen att hushållen inte oroar sig för räntehöjningar från Riksbankens sida.