"LKAB:s vd-avtal måste förhandlas om"

Efter Ekots rapportering om LKAB-chefen Martin Iverts kostsamma löne- och pensionsavtal som på bara sex år kommer att kosta LKAB och skattebetalarna omkring 80 miljoner kronor, medger nu näringsdepartementet att avtalet är tveksamt.

Men näringsdepartementets statssekreterare Sven-Eric Söder har ändå inte någon förklaring till varför det blev som det blev.

– Det har jag svårt att bedöma, det är ett avtal som styrelsen ingick med Martin Ivert i december 2001. Men det jag kan konstatera, det är att avtalet från 2001 är helt orimligt, säger Sven-Eric Söder.

Kommer ni att riva upp avtalet?

– Ägaren staten är ju inte avtalsslutande part, men det är ju helt klart att vi stödjer styrelsen i arbetet som måste ske nu, med att omförhandla avtalet med Martin Ivert så att det kommer i linje med de riktlinjer som ägaren har för den här typen av frågor, säger han.

Hamilton är förvånad
Det är inte bara Sven-Eric Söder som tycker att avtalet är anmärkningsvärt och bör rivas upp och skrivas om.

Även Folkpartisten Carl B Hamilton är mycket kritisk och förvånad till att regeringen tillåtit det här att hända i ett helstatligt bolag.

– Jag är mycket förvånad och det tyder på dåligt ledarskap från ägarens sida. Det är ju näringsministrarna Pagrotsky och Östros som har ansvar för regelverket och det är ju deras ledarskap och chefskap som har lett fram till det här avtalet.

Vad tror du kommer hända nu?

– Jag förutsätter att man kommer att förhandla om det här avtalet och att Thomas Östros går ut och förklarar hur man ser på den här saken, det är ju ändå han som har huvudansvaret i den här situationen, säger Carl B Hamilton.

Thomas Östros säger att han inte har tid att svara på frågor utan hänvisar till Sven Erik Söder, vad tycker du om det?

– Det är ett sätt att smita undan sitt ansvar, jag tycker inte om ministrar som smiter undan sitt ansvar, det är därför de har den här höga posten att vara statsråd, om inte en minister trivs med att ta sitt ansvar då borde han eller hon avgå.

Mattias Forsberg
mattias.forsberg@sr.se