Domstol i USA godkänner ABBs asbestsplan

Nu står det klart att ABBs arbetsplan för att ersätta asbestdrabbade har godkänts av en federala domstol i USA, och domaren har sagt ja till ABBs föreslagna omorganisation av dotterbolaget Combustion Engineering.

Tidigare har domstolsprotokollet pekat i den riktningen, men nu har alltså domstolen bekräftat och godkänt beslutet. Det innebär bland annat att en fond för asbestkrav på över en miljard dollar eller nästan tio miljarder kronor upprättas, och att det därmed finns ett tak för asbetskostnaderna.

ABB underskattade asbestfrågan
ABB köpte Combustion Engeneering 1989. Bolaget och Percy Barnevik var medvetena om att asbest fanns med i bilden men underskattade frågan.

Tio år senare hadde antalet asbestkrav ökat lavinartat när skadeståndsadvokater i USA upptäckt en ny möjlighet att kräva skadestånd efter kravet mot tobaksindsutrin. Det här har gjort att ABB redan har betalat ut cirka en miljard dollar efter köpet av Combustion Engeneering.

Frågan akut 2002
Frågan blev akut för Asea i början av 2002, och utvägen blev att kräva dotterbolaget i reglerad konkurs. En reglerad konkurs ska göra att företaget ska kunna återuppta verksamheten igen på kommersiell basis.

Asbestplanen innebär bland annat att en fond upprättas för asbestkrav på över en miljard dollar. Om ingen öveklagar dosmtolens beslut under den närmaste månaden träder planen ikraft.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se