Östersjöregionens tillväxt fortsätter

Föreningssparbankens ekonomer bedömer att 2006 blir ett ”relativt gott konjunkturår” för Östersjöregionen. Tillväxten förbättras eller förblir relativt stabil i samtliga länder, men expansionstakten väntas avta något under 2007.

Det framgår av bankens Östersjörapport som publicerades på torsdagen, rapporterar nyhetsbyrån Direkt.

Bruttonationalproduktionen, BNP alltså det samlade värdet på producerade varor och tjänster, för Östersjöregionen som helhet väntas öka 2,9 procent i år, jämfört med 2,6 procent 2005.

Föreningssparbanken har därmed skrivit upp prognosen för 2006 något.