Europeiska centralbanken höjde räntan

Den europeiska centralbanken, ECB, höjer sin ränta med en kvarts procentenhet. Bankens viktigaste styrränta blir därmed 2,5 procent. Höjningen var väntad.