Riktlinjer behövs för samarbetet mellan läkemedelsindustri och patienter

Det behövs tydligare riktlinjer för samarbetet mellan patientorganisationer och läkemedelsindustrin. Det anser förre ministern Bengt Lindqvist som utrett frågan åt läkemedelsindustriföreningen.

I dag gör samarbetet att myndigheterna inte vet om dem kan lita på patientorganisationerna, enligt Bengt Lindqvist.

– Det stora problemet är att samarbetet är så utbrett och att det skapar osäkerhet om organisationerna verkligen representerar enbart sina medlemmars erfarenheter, eller om de är utsatta för stark påverkan från företagen, säger Bengt Lindqvist, som utrett frågan.

Ungefär hälften av de etablerade handikapporganisationerna och ett hundratal av de mindre organisationerna har idag samarbeten med läkemedelsindustrin.

Bengt Lindqvist föreslår en rad förändringar i det samarbetet.

Avtal mellan parterna
Han vill se ett avtal mellan läkemedelsindustrin och brukarorganisationerna om formerna för samarbetet, han vill ha krav på jävsdeklarationer, och så vill han att pensionärs- och handikappföreningar inte ska kunna få statsbidrag om de inte redovisar sitt ekonomiska stöd från näringslivet.

Han vill också ha en samhällsfond för oberoende information till läkemedelskonsumenterna.

Stärka etiska riktlinjer
På Handikappförbundens samarbetsorgan håller man med om att det finns problem med dagens samarbete, till exempel att vissa föreningar får en stor del av sin budget från läkemedelsindustrin. Utredare Karin Sandström välkomnar flera av förslagen.

– Det är jätteviktigt att det har kommit igång ordentligt och seriöst. Och så får vi ta till oss och förstärka våra etiska riktlinjer, säger Karin Sandström.

Trovärdiga patientgrupper viktigt
Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutar vilka läkemedel som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet, och samordnaren Martin Forsberg betonar vikten av att patientgrupperna som konsulteras anses vara trovärdiga.

– Det behöver inte alls vara så att det är något fel på samarbetet, men risken för att det kan tolkas, att det blir en oklarhet kring detta, det är väl det som är det stora problemet, säger Martin Forsberg på Läkemedelsförmånsnämnden.  

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se