Småländskt trafikkaos över

Nära ett dygns trafikaos på E:4an i södra Småland ser ut att vara över. Polisen har kunnat släppa på trafiken igen, uppröjning och bärgningsarbete gått snabbare än vad man trodde.

Det var flera olyckor på kort tid som ledde till att E4:an nära Ljungby helt stängdes av. Det blev milslånga köer, bilister vände och körde mot körriktningen på motorvägen och polisen rapporterade att situationen var kaotisk.

För att minska köerna dirigerades trafiken om till alternativa vägar, men också där blev det problem eftersom vägarna inte var snöröjda.