Svår orkansäsong väntas även 2006

Orkansäsongen befaras även i år innebära förödande oväder och läget kan bli lika illa som 2005, då 27 tropiska oväder drabbade Centralamerika och Mexikanska golfen. Den bedömningen gör Jan Egeland, som är FN:s biträdande generalsekreterare för koordination av humanitära insatser.

På ett möte i Guatemala sa Egeland att effekten av naturkatastroferna blir dubbel, eftersom det samtidigt som det skett dramatiska förändingar av klimatet är fler människor som är sårbara.

I de svåra ovädren förra året dödades fler än 3 000 människor och materiella skador för hundratals miljarder kronor orsakades.

Ett exempel är Guatemala, där hela byar begravdes av jordskred och lermassor på grund av en tropisk storm i oktober.