Musikbolags priser på nätet granskas

I USA misstänker justitiedepartementet att fyra globala musikbolag kommit överrens om priserna för musikförsäljning på internet.

Departementet har påbörjat en utredning av bolagens prissättning, skriver tidningen Wall Street Journal.

Det rör sig om Vivendi Universals Music Group, Sony BMG, EMI och Warner Music Group.