Små partiklar från trafiken kan skada hjärnan

Mycket små nanopartiklar, från avgaser och däckslitage i trafiken, kan ge skador på hjärnan.
(P1 Vetenskapsradion)