S ger inga löften om löneskillnader

SSU tycker att socialdemokraterna gör för lite åt frågan om lönediskriminering mellan män och kvinnor. De vill att partiet ska gå till val på att få bort lönediskrimineringen till år 2010. Men arbetslivsminister Hans Karlsson lovar inget.

Arbetslivsminister Hans Karlsson tycker att det är bra att det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU driver på i frågan, men kan inte ge några närmare löften.

– Man kan skärpa reglerna och verktygen för diskrimineringsombudsmannen och möjliggöra i högre grad för fackliga organisationer att ställa krav på en lönekartläggning på arbetsplatser. Där är jag inte nöjd med det sätt som arbetsgivarna sköter det idag, säger han.

– Sedan är det starka fackliga organisationer som kan driva löner och lönekrav, inte minst för kvinnodominerade områden. Det är den bästa garanten för att löneutvecklingen går åt rätt håll, säger Hans Karlsson.

Män tjänar mer än kvinnor
Enligt Statistiska centralbyråns lönestatistik tjänar män cirka 8 procent mer än kvinnor, även om man räknar bort skillnader i utbildning och vilken typ av arbeten man har.

SSU:s ordförande Anna Sjödin säger att arbetslivsministern och jämställdhetsministern måste vakna ur sin törnrosasömn och se till att skillnaderna försvinner och att detta ska vara ett löfte inför valet i höst.

Lovar inget
Arbetslivsminister Hans Karlsson kan inte utlova något sådant löfte.

– Vallöftena som socialdemokraterna kommer att ge formuleras i partiet och i partistyrelsen inför valet och där sitter ju också Anna Sjödin med så att det förutsätter jag att hon driver i partistyrelsen.

Vad gör du för bedömning att ett sådant vallöfte skulle komma med i valmanifestet?

– Det ska inte jag uttala mig om. Det är partistyrelsen och partiordföranden som sist och slutligen diskuterar vilka krav som sist och slutligen ska ställas inför valet, säger Hans Karlsson.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se