Optimism inom tjänstenäringen

Tillväxten i tjänstesektorn är fortsatt stark. Enligt arbetslivsorganisationen Almega, som mäter tjänstetillväxten i ett eget index, så ser utvecklingen för företagstjänster, datakonsulter och arkitektföretagen bra ut.

Också inom handeln är optimismen stor.

Men så värst mer jobb verkar det inte bli inom den närmaste tiden. Sysselsättningsindikatorn för tjänstenäringen tyder på en fortsatt, ”men inte speciellt stark”, sysselsättningstillväxt under kommande kvartal, enligt Almega.