Skydd av egna marknader hot för EU

EU-kommissionen riktar nu hård kritik mot ökande protektionism inom EU. Striden mellan Italien och Frankrike om samgåendet mellan två stora energibolag oroar EU:s ledning. Ekonomisk nationalism hotar EU:s inre marknad, säger EU-kommissionen.

Den tyska energijätten Eon har försökt köpa det spanska elbolaget Endesa, men Spanien stoppade köpet. Flera andra köp och sammanslagningar av storbolag över EU:s gränser har stoppats av regeringar som vill skydda nationella intressen.

Nu senast beslutade Frankrike om ett samgående mellan de två franska energibolagen Gaz de France och Suez för att förhindra att det italienska elföretaget Enel skulle ta över Suez. Nu åker italienska ministrar i skytteltrafik till Bryssel för att klaga.

Nationalism
EU-kommissionen har konstaterat att Frankrike inte gjort sig skyldigt till något brott mot EU:s regler, men den varnar för att ekonomisk nationalism blivit allt mer uttalad i Europa.

Det hotar både EU och de enskilda medlemsländerna säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Europa kan inte klara den globala konkurrensen i den framtida energiförsörjningen med 25 minienergimarknader, säger Barroso. Den 8 mars presenterar EU-kommissionen ett förslag till en gemensam energipolitik.

Men medlemsländernas iver att skydda sina nationella energimarknader ses nu som ett hot mot försöken att skapa en alleuropeisk energiförsörjning.

Varningar från fler håll
EU-kommissionären Neelie Kroes som är ansvarig för EU:s konkurrenspolitik, anser att skapandet av nationella storbolag hotar EU:s inre marknad.

Jean-Claude Trichet, chef för den europeiska centralbanken, uppmanar också EU-länderna att värna om den gemensamma marknaden. EU-kommissionen varnade redan i höstas för att starka protektionistiska vindar börjat blåsa genom Europa.

Försöken att öppna EU för fri tjänstehandel över gränserna, angreppen på EU:s jordbrukspolitik, energikrisen och den ökande globala konkurrensen har fått alltfler EU-länder att vilja skydda sina nationella intressen.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se