SVA - myndigheten som kom fram i ljuset

Just nu pågår ett stort antal analyser av döda fåglar vid Statens veterinärmedicinska antalt, SVA, i Uppsala för att se om de bär på det aggressiva fågelinfluensaviruset H5N1. SVA har ryckts ur sin mer rutinmässiga verksamhet med djursjukdomar till att hamna i fokus för intresset.