Utökade BSE-tester ökar kostnaderna

Upptäckten galna kosjukan i Sverige kan leda till att EU häver Sveriges undantag från obligatoriska tester av slaktade nötdjur som är äldre än 30 månader. Det skulle i så fall innebära stora kostnader och praktiska problem för både bönder och slakterinäring.

– Det kommer att kosta en del att bygga ut eller göra om anläggningarna så att an klarar av detta. Kan man klara detta i Danmark och Finland kommer vi att klara av det här i Sverige också efter en viss övergångstid, säger branschorganisationen Kött- och charkföretagens vd Åke Rutegård

Ungefär 10 000 nötdjur testas varje år i stickprovskontroller till en kostnad av ungefär sju miljoner kronor. Men om EU-kommissionen beslutar att Sverige måste testa alla äldre nötdjur skulle kostnaderna stiga till över 100 miljoner kronor.

Pressar redan drabbad bransch
Det skulle kunna drabba branschen som redan pressats hårt av konkurrensen från utländska producenter, säger Hampe Mobärg, informationsdirektör på Swedish Meats.

– Vi pratar om en bransch som redan är ganska plågad och som har väldigt stora problem. jag tror att man i så fall ska fundera på hur en sådan kostnad ska fördelas, säger han.

Vem som skulle få stå för notan för flera tester, myndigheterna eller branschen, och därmed i förlängningen konsumenterna, är oklart.

EU bidrar med en del
I dag är det bönderna och slakteribranschen som betalar största delen av de 700 kronor det kostar att testa en ko. EU bidrar med en liten del.

Men enligt Kött- och charkföretagens vd Åke Rutegård skulle kostnaderna sjunka om fler test gjordes och marknaden konkurrensutsattes.

Samtidigt minskar EU på antalet tester i övriga länder eftersom fallen av smittade nötkreatur minskar. Även kunskapen om smittan och hur köttet ska hanteras har ökat.

Risken minimal
Och därför behöver inte antalet tester öka, säger Hampe Mobärg på Swedish Meats.

– Vi tar bort allt riskmaterial och har ögonen på de här riskerna mycket mer än vad vi hade för fem år sedan till exempel. Sannolikheten att sjukdomen skulle dyka upp i unga djur och i ungkött är minimal, säger han.

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se