Starkt stöd för Hamas från flera håll

Den islamistiska Hamasrörelsen, som vann det palestinska parlamentsvalet, får nu stöd från flera håll. Medan en grupp Hamasledare under några dagar tas emot av den ryska ledningen i Moskva uppmanar Arabförbundet omvärlden att inte vända Hamas och det palestinska folket ryggen.

– Vi ber det internationella samfundet, och särskilt kvartetten, alltså USA, Ryssland, EU och FN, att respektera det palestinska folkets vilja, säger Arabförbundets utrikesministrar samlade i Kairo för att förbereda det arabiska toppmötet i Sudan i slutet av månaden.

Arabförbundet är de 22 arabiska staternas topporganisation och i flera av de här länderna finns samma oro som i västvärlden över Hamas seger i de palestinska valen.

Oro för Muslimska Brödraskapet
I till exempel Egypten och Jordanien, grannar med de palestinska områdena, vill man inte se en utveckling där det med det islamistiska Hamas närbesläktade Muslimska Brödraskapet växer sig starkare än i dag i de här länderna.

Men samtidigt kan Arabförbundet inte göra annat än att försöka vara solidariskt med palestinierna och har palestinierna valt att låta sig styras av Hamas gäller det att visa god min.

Arabförbundet vill inte heller att väst lägger sig i palestiniernas interna angelägenheter eller ställer orättvisa krav och slopar det ekonomiska stödet.

Hot om indraget stöd
Både USA och EU har hotat att dra in stödet till palestinierna den dag Hamas regeringsbildning är klar och det är den terrorstämplade organisationen som styr de palestinska områdena.

USA och Israel gör vad de kan för att isolera en kommande Hamasregering.

Men det är ingen tvekan om att Hamasledarnas pågående besök i Moskva är ett bakslag för den politiken.

Hamas har också blivit inbjudet till Sydafrika, ett land med normalt mycket goda kontakter med Israel. Hamas har också besökt Turkiet, en av Israels få vänner i regionen.

Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se