Protest mot Muhammedkarikatyrer

På lördagen hölls ytterligare en demonstration i Stockholm i protest mot publiceringen av Muhammedkarikatyrerna.

Ungefär 150 personer samlades på Sergels torg, för att kräva en ursäkt av Jyllands-Posten och danska regeringen.

Tidigare har Jyllands-Posten bett om ursäkt för att muslimer blivit kränkta, men inte för själva publiceringen, och danske statsministern har personligen tagit avstånd från publiceringen.

Men dessa ursäkter hjälper inte, kränkningen var för grov, ansåg de demonstrerande.

Efter demonstrationen överlämnades ett brev till danska ambassaden med krav på ursäkt.