Mediciner mot alkoholism används inte

Trots att två läkemedel mot alkoholberoende visat sig effektiva används de sällan inom den svenska vården. Därför har Läkemdelesverket och andra myndigheter kallat till ett möte för att ta fram rekommendationer om att använda dessa medel, skriver Svenska dagbladet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering kom 2001 fram till att de båda medicinerna, Campral och Revia, är effektiva.

För båda medlen gäller att de måste kombineras med psykosocial behandling.