Växande klyftor hotar stabiliteten i Kina

Klyftorna mellan rika och fattiga blir en av de viktigaste frågorna för Kina under de närmaste åren. Det sa premiärminister Wen Jiabao på söndagen i ett tal till parlamentet.

Pompa och ståt vid invigningen av Kinas årliga folkkongress. Röda fanor vid Himmelska fridens torg och stolta tal om tillväxt och utbyggd välfärd.

Men det finns också ett annat Kina.

I centrala delarna av landet, gående på en spårig lerig byväg i Sichuanprovinsen klagar bybor högljutt över vägens kvalitet, den är knappt farbar med vanliga fordon till byn.

– Här ser vi inget av utveckling, säger de.

Allvarligt hot mot stabiliteten
Skillnaderna mellan de rikare kustprovinserna och det fattigare inlandet har seglat upp till att bli ett av de allvarligaste hoten mot stabiliteten i landet.

Missnöjda bönder har gång på gång protesterat mot att inte få tillräcklig del i den snabba ekonomiska utvecklingen.

Sociala reformer och en modernisering av jordbruket ska bidra till att bygga en prioriterad ny socialistisk landsbygd sade premiärminister Wen Jiabao till nationella folkkongressen som inleds under söndagen.

Samtidigt varnade han för alltför snabb ekonomisk expansion och för vanstyre. Korruption har också det väckt folkets vrede.

Expropriering av lantbrukares mark
Under de kommande tio dagarna då nära 3 000 delegater sammanträder, väntas också expropriering av lantbrukares mark bli en viktig fråga.

I det fallet hoppas premiärministern kunna bevara odlingsbar mark och ge bönder bättre ersättning när deras jord bebyggs med nya hus och vägar.

I lördags meddelades att de militära anslagen kommer öka med nära 15 procent under 2006. Det görs i ett läge då den politiska relationen med Taiwan nyligen blivit mer ansträngd, men också i ljuset av en ekonomi som växer 3–4 gånger så snabbt som många av de stora EU-ländernas.

Anders Wennersten, Peking
anders.wennersten@sr.se