V satsar på barn och högre kvinnolöner

Förhandlingarna om vårbudgeten börjar om ett par veckor och på söndagen presenterade vänsterpartiet vad man vill satsa på. Partiet ser två huvudområden – dels barn och unga, dels jobb och bättre löner i kommunerna.

Marie Engström är en av de tre kvinnor som ska budgetförhandla med regeringen.

– Det är dags att barn och unga får känna av att vi har en konjunkturuppgång. Det kanske främst behövs insatser för att fler unga ska få jobb. Det gjordes en del i höstens budget, jag tror att vi kan ghöra mycket mer. Vi kan till exempel få in unga på plusjobben, säger hon.

Plusjobb efter sex månader
Plusjobben ska erbjudas unga arbetslösa redan efter sex månaders arbetslöshet säger vänsterpartiet, som också vill ha fler billiga och välplanerade smålägenheter i hyreshus.

Dessutom vill vänsterpartiet höja studiebidragen och på sikt även studiemedlen.

Över huvud taget handlar det om riktade satsningar på barn och unga som växer upp under fattiga förhållanden.

Det finns utrymme för reformer här, säger Marie Engström, att svensk ekonomi går bra just nu märker dessvärre inte alla av.

Två viktiga punkter för v
Den andra satsningen vänsterpartiet vill göra ligger på kommunerna. Här har uppåt 35 miljarder tillförts under mandatperioden, säger Mari Engström. Nu handlar det både om fler jobb och rättvisa löner.

– Vad vi kan göra nu i budgetförhandlingarna är dels att se till att kommunsektorn får mer resurser. Det handlar också om att vi ska kunna skapa en dialog med kommunerna om hur vi ska kunna höja kvinnolönerna. Det är två väldigt viktiga punkter för vänsterpartiet, säger Marie Engström, budgetförhandlare i vänsterpartiet.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se