Svårt stoppa kokaodlingar i Colombia

I Colombia hålls kriget mellan olika gerillagrupper och regeringssoldaterna till stor del igång tack vare de enorma inkomsterna från knarkhandeln. I kampen mot de illegala väpnade grupperna har kampen mot knarkhandeln blivit central. Men de som drabbas värst är bönderna som odlar kokablad, kokainets råvara.

– Problemet är att när de besprutar från luften, så besprutar de alla grödor, också bönor och majs, och många har tvingats härifrån, säger Max Restrepo, ung nybyggare i den kokatäta provinsen Putomayo, och berättar om varför han än en gång tvingats lämna hem och jord.

För tiotusentals fattiga colombianska bönder har kokan blivit den enda möjligheten till en dräglig inkomst.

Spänd atmosfär
Men där kokabladsodlingen är grunden för ekonomin, där är också atmosfären spänd. Misstänksamheten blänker i ögonen.

Alla vet att här är det många som inte är vad de utger sig för att vara. Här finns vänstergerilla, högergerilla, maffiornas uppköpare och polisagenter.

– Här finns inga garantier. Många byledare har också dödats eller försvunnit, säger Max Restrepo.

– Vem som ligger bakom? Vemsom helst, vem som helst.

Den stora satsningen på besprutningar som inleddes för några år sedan har haft viss framgång, men har inte på något avgörande sätt undergrävt knarkekonomin.

Utrota manuellt
Men nu har den colombianska regeringen beslutat sig för att ta tjuren vid hornen.

Sedan en tid tillbaka görs en jätteansträngning för att manuellt utrota Farc-gerillans största koka-odlingar. De finns i den stora nationalparken La Macarena, ett enastående område med en unik flora och fauna, men där Farc sedan 20 år tillbaka har haft total kontroll och där det finns över 4 000 hektar koka-odlingar, odlingar som producerar inkomster på uppemot 200 miljoner dollar.

Men det har gått trögt. Här finns minerade områden och gerillan har utsatt både de 900 lantarbetarna som rycker upp kokaplantorna och de poliser och militärer som är där för att skydda dem för flera bakhåll.

Poliser dödade
Flera poliser och militärer har dödats och av de 900 lantarbetarna finns bara drygt 300 kvar.

Både för gerillan och för regeringen är La Macarena en kamp på liv och död. Skulle regeringen lyckas, vore det ett dödligt slag mot Farcs ekonomiska bas och gerillans första riktigt allvarliga nederlag.

Ett misslyckande vore tvärtom ett snöpligt bakslag för president Alvaro Uribe, som dessutom kraftigt minskar hans möjligheter att bli vald en andra gång i presidentvalet senare i år.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se