Fredspristagare stöder nytt FN-råd

Fem tidigare mottagare av Nobels fredspris gav i helgen offentligt sitt stöd till det förslag som FN:s generalförsamling lagt fram om ett nytt FN-råd för mänskliga rättigheter.

FN-rådet ska ersätta den kritiserade FN-kommissionen för mänskliga rättigheter, där länder som själva begår människorättsbrott kan ingå.

Det nya förslaget har tagits fram under ledning av generalförsamlingens ordförande Jan Eliasson och har kritiserats av USA.

Bland de fem som framför sitt stöd i New York Times finns den den förre amerikanske presidenten Jimmy Carter och den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu.