Dämpat ljus ska minska buller i förskolan

Med hjälp av dämpad belysning och lugnare samtalston kan förskollärarna själva minska bullernivåerna där de jobbar.(SR Göteborg)