Reservkraft för äldreboenden saknas

Ett längre strömavbrott kan bli kännbart på många av länets äldreboenden. Det visar en rundringning som P4 Västerbotten gjort. I nio av länets femton kommuner finns ingen eller otillräckligt med reservkraft till äldreboendena. (SR Västerbotten)