Busstrafik hårt drabbad av finsk strejk

I Finland fortsätter den strejk inom tranportbranschen som inleddes på söndagskvällen. Transportfacket förkastade under natten det bud som i sista stund lämnats av riksförlikningsmannen. 11 000 busschaufförer och lastbilsförare uteblir från arbetet och kollektivtrafiken i till exempel huvudstadsregionen runt Helsingfors drabbas hårt på måndagsmorgonen.

– Jag får anpassa jobbtiderna så att jag kan köra de övriga i familjen dit de ska. Så löser en strejkdrabbad resenär problemen nu på måndagsmorgonen.

En annan organiserar resorna till och från arbetet med hjälp av sina kamrater.

Kan bestå hela veckan
Idel uppfiningsrikedom för kanske en halv miljon finländare för att ta sig till och från jobbet. Den här dagen och möjligen hela veckan.

För så länge kan konflikten pågå, om man skall tro parterna när de på måndagsmorgonen lägger ut texten.

De 11 000 strejkande är anställda inom privata buss- eller godstransportföretag. Det betyder att till exempel kollektivtrafiken i Helsingfors stad, som är helt kommunal driven, inte berörs, däremot 90 procent av bussförbindelserna i alla de stora kranskommunerna.

40 procent av busstrafiken ligger nere
I hela landet ligger över 40 procent av all busslinjetrafik nere, liksom all sophämtning hos privathushållen.

Konfliktorsaken är nu, liksom vid en liknande strejk för att drygt år sedan, de deltidsanställda i, framför allt en del av de större bussbolagen.

Vill ha fler deltidsanställda
Hittills har de deltidanställda varit tämligen få. Deltid är över huvud taget ovanligare än i Sverige. Men arbetsgivaren kräver nu att få ta in fler deltidare vid vissa arbetstoppar.

Det förslag vi just förkastat innebar en försämring jämfört med dagsläget, säger transportfackets Juhani Koivunen i radio nu på morgonen:

– Det här förslaget innebär bestämmelser som tillåter arbetsgivaren att använda deltidsarbete också i sådana fall när det inte finns behov av det. Det finns inga sådana gränser för användning deltidsarbete som vi har förutsatt, säger Juhani Koivunen.

Principstrid
En hård principstrid om deltiden förestår alltså. Om inte förr, möts parterna igen på onsdag. Skulle konflikten då fortsätta finns risk för att snart också transporterna till livsmedelsaffärerna och till viktiga exportföretag berörs.

Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se