ElBaradei tror på uppgörelse med Iran

Chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA, Mohammed ElBaradei, tror fortfarande på en uppgörelse med Iran om landets kärnenergiprogram. Iran riskerar att ställas inför FN:s säkerhetsråd om landet fortsätter sitt kärnforskningsprogram.

Det var strax innan IAEA:s medlemmar samlades i Wien på måndagen för att fatta beslut om Iranfrågan skall hänskjutas till säkerhetsrådet som ElBaradei sa att hoppet ännu inte är ute om en uppgörelse med Iran.

– Det kan komma en sådan redan i nästa vecka, förklarade han, trots de senaste dagarnas misslyckade försök från både EU och Ryssland att få Iran med på kompromisser.

Omvärlden misstänksam
Konflikten gäller Irans kärnforskningsprogram som omvärlden misstänker har till syfte att skaffa landet kärnvapen. Men Teheran hävdar att det bara handlar om att ge landet kärnkraft.

Men att iranierna i 18 år har ägnat sig åt hemlig kärnforskning gör att de flesta, åtminstone i väst och i Israel, är övertygade om att det handlar om att ta fram atomvapen.

Iran står fast
EU har länge försökt få Iran att gå med på en överenskommelse om att avbryta all forskning som kan leda till kärnvapen och Ryssland har erbjudit sig att hjälpa landet med att anrika uran för kärnkraftsbruk. Men förgäves.

Iran håller fast vid sin rätt att forska och anrika uran som sedan kan användas till kärnvapen, även om landet förnekar att det är syftet.

Pådrivet av inte minst USA kan atomenergiorganet IAEA nu ta Iran till FN:s säkerhetsråd som i sin tur kan fatta beslut om sanktioner mot landet. Men det är ett steg som Ryssland och Kina, med vetorätt i säkerhetsrådet, sannolikt kommer att motsätta sig.

Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se