Ryssland stoppar utländska investeringar

Den ryska regeringen kommer att införa begränsningar när det gäller utländska investeringar. Det handlar om 39 områden som anses ha strategisk betydelse som till exempel delar av energisektorn och vapenindustrin.

För närvarande råder stor osäkerhet bland utländska företagare om var det är fritt fram att investera i Ryssland. Men senare den här månaden kommer regeringen att presentera en lista över de områden där det kommer att finnas begränsningar, säger ekonomi- och handelsminister German Gref, och som det nu ser ut, säger han, kommer den listan att uppta 39 sektorer, bl a inom kärnkraft, flygindustri och vapentillverkning. När det gäller råvaror som olja, gas och mineraler ska det inte finnas ett allmänt förbud men cirka sex stora fyndigheter av olika slag skulle ändå upp på listan.

Förslaget ska ses i ljuset av att statens grepp om ekonomin successivt har ökat under president Putins tid vid makten.

Att ett område hamnar på svarta listan innebär inte att det ska vara helt förbjudet med utländska investeringar, däremot att att det utländska företaget inte får ta över kontrollen.

En sak som inte är klar är hur myndigheterna ska se till att begränsningarna efterlevs, två varianter övervägs. Den ena är att det ska fordras tillstånd för varje uppköp inom de 39 områdena, den andra är att det ska vara fritt fram för investeringar där, men bara till en viss gräns av ägandet.

Förra året stoppades ett försök från tyska Siemens att köpa upp en rysk turbintillverkare, just av säkerhetsskäl, och sedan dess har utländska företag undrat vilka regler det egentligen är som gäller. Ekonomiministern German Gref säger att den kommande listan ska skingra den osäkerheten.

Sten Sjöström, Moskva
sten.sjostrom@sr.se