Livslängden är kortast i skogslänen

Människor som bor i skogslänen har den kortaste medellivslängden i Sverige. I Norrbotten är medellivslängden drygt två år kortare än i Halland där den är längst, enligt Statistiska centralbyrån.

I Norrbotten är medellivslängden 79,2 år. Det är drygt två år mindre än i Halland där medellivslängden är längst

En viktig förklaring till skillnaderna när det gäller dödlighet är sociala och ekonomiska faktorer. Skillnaderna i livslängd gäller för hela 1900-talet.

Till skogslänen räknas Värmland, Dalarna och Norrlandslänen.