Regeringen vill skärpa el-konkurrensen

Regeringen vill skärpa konkurrensen på el-energiområdet för att få ner elpriserna. Samhälls-byggnadsminister Mona Sahlin lägger dock inte fram några skarpa förslag utan ger i uppdrag till berörda myndigheter att studera frågan och komma med förslag på åtgärder.

Elmarknaden behöver förbättras, likaså bör insyn och konsumenternas ställning stärkas. Det är några av de förslag som Energimyndigheten i samarbete med berörda myndigheter överlämnade till regeringen på måndagen.

– Vi behöver göra mer för att få konkurrensen att fungera bättre, göra insynen större och konsumenternas ställning starkare, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Avregleringen har pågått i tio år. Vad säger den?

– Att ägandet har blivit allt mer koncentrerat till några få stora och då blir insynsmöjligheterna för myndigheterna oerhört viktiga, säger Sahlin.

Utökat samarbete
De två snabbutredningar om konkurrensen på den svenska och nordiska elmarknaden som överlämnades till regeringen på måndagen föreslår ett utökat gemensamt ansvar för tillsynen av den nordiska marknaden för att öka tryggheten och spelreglerna för nya aktörer. Bakom förslagen står Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet.

Utredarna pekar på att ungefär hälften av elkunderna har efter avregleringen för tio år sedan någon gång aktivt agerat för att byta elleverantör. Men den andra hälften som inte har gjort ett aktivt val har ett tillsvidarekontrakt, vilket ger höga kostnaden för konsumenterna. Därför föreslår utredarna att tillsvidarekontrakten bör begränsas, om det är nödvändigt, genom en lagändring.

Informationen om elpriser bör förbättras och bli mer lättillgängliga så att konsumenterna kan jämföra elpriser.

”Vi måste agera ordentligt”
Nu kallar samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin in till ett möte med branschen för se över avtal och kontrakt. Hon vill se skyndsamma förändringar.

– Jag tycker att jag fått rätt i att det här inte bara går att sitta bredvid och titta på, utan här måste vi å kundernas vägnar agera, och agera ganska ordentligt, säger Mona Sahlin.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se