Banverkschefer friade i tunnelmålet

På måndagen skrevs vad som kan vara slutorden i det utdragna rättegångsdramat om miljöskandalen på Hallandsåsen. De två tidigare cheferna på Banverket friades av Helsingborgs tingsrätt från brott mot vattenlagen. Däremot får Banverket böta 1,5 miljoner kronor.

– När det gäller personerna som var åtalade är det inte överraskande att de frikändes. Det är faktiskt tredje gången de frikändes nu, säger advokat Leif Silbersky, ombud för en av de friade cheferna.

– Det är en unik situation i Sverige. Två gånger har de frikänts i tingsrätten och en gång i hovrätten. Jag har hela tiden hävdat att när det gäller åtalet mot de här två personerna så var det en fullkomligt onödig process.

Vattenlagen gäller
Åsen läckte som ett såll. Tunnelarbetarna arbetade i konstant hällregn, miljontals liter vatten rann ur tunnlarna varje dygn och brunnarna på åsen dränerades.

Men de tre chefer som åtalades för brott mot vattenlagen har friats tidigare av både tingsrätt och hovrätt. Idag handlar rättsprocessen om två chefer, en har dött under processens gång.

Efter att högsta domstolen förra våren kom fram till att vattenlagen gällde, vilket hade ifrågasatts av domstolarna tidigare, var man tvungen att börja om från början och åklagarens fokus skiftade från cheferna till Banverket som myndighet.

Ingen enskild kan dömas
Men dagens friande dom för de före detta cheferna visar, precis som de tidigare rättegångarna, att otydliga tillstånd, otydlig lagstiftning, oklara ansvarsförhållanden och den mycket utdragna rättsprocessen gör att ingen enskild person kan dömas till ansvar.

Åsen tömdes på vatten och i allmänhetens ögon måste någon vara skyldig, men det innebär inte nödvändigtvis att någon enskild är ansvarig, menar advokat Leif Silbersky, som tror att den friande domen också innebär slutpunkten i detta kapitel om tunnelbygget genom Hallandsåsen. Också överåklagare Nils Rekke är nöjd med domen.

– Spontant tycker jag att det är en utgång som verkar OK för min del. Som jag betonade under rättegången så är det i första hand företagsboten som vi var ute efter och chefernas ansvar i andra hand.

Skulle det vara rimligt med tanke på den långa tid som gått att överklaga den friande domen mot cheferna och driva målet vidare?

– Jag vill inte binda mig vid någonting, jag får fundera närmare över detta, men i dagsläget känner jag inte särskilt starkt för det, säger överåklagare Nils Rekke.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se