Ingen vill köra Gotlandstrafiken

Upphandlingen av Gotlandstrafiken måste göras om - anledningen är att inget rederi lämnat in något anbud för nästa avtalsperiod, rapporterar Sveriges Radio Gotland.

Statliga Rikstrafiken som ansvarar för upphandlingen kommer nu att ta kontakt med flera rederier för att fråga om de inte kan tänka sig att ta hand om trafiken i alla fall, berättar Olof Lundwall informatör Rikstrafiken.