Kaos i det palestinska parlamentet

Det palestinska parlamentets första riktiga arbetsdag efter det militanta Hamas valseger urartade, och förvandlades till en kaotisk föreställning. Det hela slutade med att det i valet besegrade Fatahs ledamöter tågade ut ur sessionssalen i protest mot Hamas.

Hamas inledde den nya eran i det palestinska styret med att försöka ogiltigförklara en rad beslut som togs i det gamla Fatah-styrda parlamentet innan det avvecklades förra månaden.

De här besluten gav bland annat president Mahmoud Abbas från Fatah utökade befogenheter och möjlighet att på egen hand tillsätta domarna i en nyskapad författningsdomstol.

Vill ogiltigförklara besluten
Det, menar kritikerna, ger Fatah makt att säga nej till lagar som partiet motsätter sig. Och Hamas hävdar därför att de här besluten inte är giltiga eftersom de togs efter Hamas valseger i slutet av januari. En åsikt som Fatah inte kan acceptera, och en häftig och oorganiserad ordväxling slutade med att Fatah-ledamöterna helt sonika marscherade ut.

Den här händelseutvecklingen underlättar knappast Hamas försök att få med Fatah i en koalitionsregering. Hamasledaren Ismael Haniyeh har ju fått uppdraget att bilda en ny regering, men Hamas vill helst inte regera själv.

Saknar regeringsvana
Partiet har ända fram till nu bojkottat den palestinska politiken och har därför ingen som helst regeringsvana. Dessutom räknar man med att en regering som också har andra ledamöter än från det terroriststämplade Hamas kanske kan få det lättare att bli accepterad av omvärlden.

Regeringsbildaren Haniyeh försöker tona ner motsättningarna och bråket i dag med att det bara är ett exempel på den vitalitet som finns inom den numera av mångfald präglade palestinska demokratin.

Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se