Vatten förstör värdefulla biblioteksböcker

Ventilationssystemet på stadsbiblioteket i Borås har slutat fungera på grund av kylan och vatten har skadat böcker. En del av böckerna är oersättliga och skadorna kan vara i storleksordningen 100 000 kronor, enligt bibliotekschefen. (SR Sjuhärad)