Myskoxe fick hjälp att bli dräktig

För att försöka rädda den hotade myskoxstam som finns i Sverige har Naturvårdsverket gett tillstånd till en ovanlig räddningsaktion. En vild myskoxko har hämtats från fjället och parats i fångenskap.

Den vilda myskoxkon Sofie har hämtats från fjället, parats i fångenskap och nu släppts ut på fjället igen. Ett stort mänskligt ingrepp i naturens gång, trots att myskoxen inte är en ursvensk art.

Frågan är nu hur långt man kan gå för att få myskoxarna att överleva i Sverige.

Hjälp på traven
Lasse Rehnfeldt är naturbevakare för Länsstyrelsen i Jämtland är en av dem som har som uppdrag att bevaka myskoxarna.

– Jag tycker att man ska bevara dem, hjälpa dem på traven, säger Lasse Rehnfeldt.

Han hukar på kalfjället i Härjedalen och spanar på den lilla myskoxflocken. Sju djur finns det idag, jämfört med drygt 30 myskoxar på 80-talet.

Svaga gener
Minskningen av flocken tror man beror på svaga gener och för att stärka stammen bytte man för några år sedan ut den gamla tjuren mot en yngre djurparkstjur.

Men han dog och istället satsade det lokala projektet för myskoxens bevarande på ett samarbete med djurparkerna, som också haft problem med svaga gener hos sina myskoxar.

Flögs till Hälsingland
Myskoxkon Sofie sövdes på fjället, flögs till Järvzoo i Hälsingland där hon bodde i ett och ett halvt år, tillsammans med en grönländsk myskoxtjur, och nu när hon är dräktig har hon släppts ut på fjället igen.

Ett inte helt okontroversiellt sätt att påverka naturen men som trots det har godkänts av Naturvårdsverket.

– Det gör man ju i absolut sista hand. Man försöker ju alltid se till vad det är som påverkar populationen av djur, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Hur långt kan ni tänka er att gå för att hjälpa till på det här sättet, när det inte är en ursvensk art, och som inte verkar klara sig själv här?

– Vi har velat stötta ett lokalt projekt, vi tycker att myskoxen är viktig för Härjedalen, säger Susanna Löfgren.

Uppe på Härjedalsfjället har naturbevakaren Lasse Rehnfeldt hittat Sofie som står som ett stenblock i blåsten.

– Det är ett urtidsdjur, och det syns verkligen när man får chansen att ligga och studera dem i hela dagar, säger Lasse Rehnfeldt.

Ungdjur från Grönland
Nu planeras nästa steg i kampen för myskoxens överlevnad i Sverige: att föra in några ungdjur från Grönland eller Norge. Och naturbevakare Lasse Rehnfeldt tror att räddningsaktioner som den med myskoxkon Sofie kommer att bli vanligare.

– Jag kan tänka mig att man i framtiden kanske blir tvungen att göra så här med andra djurarter också. Om det här projektet lyckas, så kan man ju titta tillbaka på hur man gjorde då, säger Lasse Rehnfeldt.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se