Slutstrejkat i Nürnberg

Efter sex och en halv veckas strejk är arbetet åter i gång vid Electrolux tyska fabrik i Nürnberg. Sedan 81 procent av fackförbundet IG Metalls 1 750 medlemmar vid AEG-fabriken röstat för det avtal som förhandlades fram i förra veckan återgick de anställda på tisdagsmorgonen till jobbet.

Under förra veckans förhandlingar höjde Electrolux sitt bud från 100 miljoner till 150 miljoner euro för att bekosta nedläggningen av fabriken nästa år. För den summan får arbetarna bland annat 1,8 månadslöner per anställningsår i avgångsvederlag. Dessutom ska de som inte får något nytt jobb under ett år anställas i ett omställningsföretag.

Nedläggningen av fabriken i Nürnberg är en del i det fleråriga sparprogram som Electroluxkoncernen inledde för ett år sedan. Tillverkningen av tvätt- och diskmaskiner flyttas därmed från Tyskland till i första han nybyggda fabriker i Polen, men också till Italien.

Det tyska facket försökte in i det längsta att få Electroluxledningen att behålla den hundraåriga AEG-fabriken; bland annat erbjöd man lönesänkningar. Men i höstas beslutade koncernen att fullfölja nedläggningen. Fackets krav var då avgångsvederlag och ersättningsjobb för 400 miljoner euro. När företaget sade nej och erbjöd 100 miljoner inleddes strejken den 20 januari.