HD sänker straffet för sexbrott mot barn

På tisdagen kom de två första domarna i Högsta domstolen, HD, om hur den nya sexualbrottslagen ska tillämpas. HD väljer att inte att döma för våldtäkt i två fall där vuxna män haft sex med flickor under 15 år.

Den avgörande frågan i de båda fallen handlar om i vilken grad samlagen har varit frivilliga, trots att barnen var under 15 år. Den nya sexualbrottslagen som trädde i kraft för ungefär ett år sedan har som grund att ett barn som är under 15 år inte kan samtycka till samlag.

I det ena fallet handlar det om en 25-årig man som dömdes av både tingsrätten och hovrätten för våldtäkt av en 14-årig flicka. Men enligt HD finns det inte tillräckligt starka skäl att tro att mannen inte uppfattade samlaget som frivilligt.

Straffet sänks
Därmed dömer HD mannen till sexuellt utnyttjande och upphäver hovrättens våldtäktsdom. Det innebär att mannens straff sänks från två års fängelse till ett år och att flickan inte får höjt skadestånd.

Visserligen sa flickan nej vid flera tillfällen men hon har själv uppgett att mannen kanske inte uppfattade det. Båda var kraftigt berusade.

I det andra fallet gäller det en 26-årig man som dömdes av hovrätten för sexuellt utnyttjande av en 13-årig flicka. Riksåklagaren ville att HD skulle pröva om mannen kunde dömas för våldtäkt. Men eftersom förhållandet, enligt såväl flickan som mannen, var frivilligt är det inte fråga om våldtäkt, utan sexuellt utnyttjande och därmed kvarstår hovrättens dom.

”Ingen magisk biologisk gräns vid 15 år”
När det rör sig om barn som närmar sig 15-årsgränsen måste graden av frivillighet vägas in, säger Johan Munck, domare i HD.

– Det går ju inte någon magisk biologisk gräns just vid 15 år som säger att man kan se det fullkomligt annorlunda om flickan har fyllt 15 år jämfört med om hon är 14 år och tio månader. Vad jag vill säga är att frivilligheten har en viss betydelse om man närmar sig 15-årsåldern, säger domaren Johan Munck.

Rätten var inte enig
Rätten var inte enig. I det fall där det skulle ha varit ett frivilligt förhållande ville två justitieråd fälla för våldtäkt – flickan ska ha stått i en beroendeställning till mannen och han ska ha tjatat sig till att få ha sex med henne.

I det andra fallet vill ett justitieråd fälla för våldtäkt i enlighet med principen i den nya lagen. Men att döma för våldtäkt i fall där det inte förekommer något våld är något som landets domstolar har haft svårt att acceptera, säger professorn i processrätt, Christian Diesen.

Han ser tisdagens domar som ett bakslag för den nya, hårdare sexualbrottslagen.

– Man värjer sig mot beteckningen våldtäkt när det inte är något våld och så menar man att 13- 14-åringar är så pass mogna att de själva kan avgöra vad som är frivilligt och ofrivilligt, så de får nog räkna med att räknas som vuxna, särskilt om de berusar sig och så, säger han.

Vad innebär det här för hur domstolarna framöver ska döma i liknande fall?

– Det innebär, vilket man också ser när man tittar på polisutredningar, att 13-14-åriga tjejer är i väldigt svag rättslig position – de har inte den rätten att karaktäriseras som barn som de borde ha enligt lagen, säger Christian Diesen, professor i processrätt.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se