Förundersökning om Destination Gotland nedlagd

Förundersökningen om bedrägeri i Gotlandstrafiken har lagts ned. Destination Gotlands vd misstänktes för grovt bedrägeri genom att vilseleda företrädare för Rikstrafiken så att kostnaderna för ombyggnader i hamnarna bakats in i bolagets hamnavgifter och därför kommit att betalas av Rikstrafiken.

Kammaråklagare Peter W Nilsson vid Riksenheten mot korruption, som fattat beslutet, skriver i ett pressmeddelande att det vid förhör har framkommit att Rikstrafikens anställda verkar ha varit införstådda med att kostnaderna skulle bäras av Rikstrafiken och att fortlöpande information om kostnaderna har lämnats.

”Något vilseledande förefaller alltså inte ha förekommit, varför det inte längre finns någon misstanke om bedrägeri”, skriver Nilsson.