Adoptionskunskap nyhet på högskolan

Som första högskola i landet erbjuder högskolan i Skövde en kurs i adoptionskunskap. Utbildningen riktar sig till personal inom barnomsorg, vård, socialtjänst och andra institutioner som möter adopterade barn och deras föräldrar.

Ulla Moberg från Adoptionsrådgivningen Skaraborg är en av initiativtagarna till kursen. Hon menar att mer kunskaper behövs för att man från samhällets sida ska kunna stötta och hjälpa.

– Det finns brister före adoptionen, i utredningsförfarandet, men sedan är det framför allt efter adoptionen, att adoptivfamiljen ses som vilken annan familj som helst. På vissa sätt är de det, men de har också det som skiljer. Och där finns det inga kunskaper eller inte tillräckliga kunskaper hos dem som möter adoptivfamiljen, säger hon.

Mer kunskap behövs
Kunskap om barn som lämnas till adoption och insikten om adoptivföräldrarnas behov av stöd och uppföljning, det är något som borde finnas nära familjerna som berörs, hos personal på barnavårdscentralen, i förskolan, skolan och barnpsyk. Inte bara samlad hos expertisen. Det menar Ulla Moberg som är initiativtagare till den nya högskoleutbildningen.

Hon hoppas att kursdeltagarna i sitt dagliga arbete får en annan syn på familjer med adoptivbarn.

– Min önskan skulle vara att man såg adoptivfamiljerna, de blir familjer när de kommer tillsammans, oavsett hur gammalt barnet är. Då skulle de av samhället mötas på det sättet som en nybliven biologisk förälder blir, alltså BVC skulle finnas där och ha en tät kontakt i början, så att både barn och föräldrar får hjälp med det som är anknytning och som är det viktigaste när det gäller adoptioner.

Kunskap efterfrågas
Kerstin Nilsson jobbar på barnavårdscentralen i Lidköping och hon hoppas kunna erbjuda ett mer kvalificerat stöd till adoptivföräldrar hon möter i fortsättningen.

– Vi känner att vi behöver ha mer kunskap, så att vi kan ge dem mer av vad de behöver. Det kan vara både när det gäller anknytning och språkutveckling. Det är olika när det gäller vilken ålder barnet har när det kommer till sin familj här i Sverige. De kanske har med sig mycket i bagaget som man behöver ta hänsyn till, att de har särskilda behov.

Jenny Josefsson, SR Skaraborg
jenny.josefsson@sr.se