Kränkande e-post undersöks inte

Det blir ingen förundersökning om den e-post som smutskastade moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Det beslutade Åklagarmyndigheten i Stockholm på tisdagen. Breven skickades av en man på socialdemokraternas partiexpedition.

I breven utmålades Fredrik Reinfeldt som köpare av svart arbetskraft och skattefuskare.

Enligt vice överåklagare Kerstin Skarp är kränkningarna inte tillräckligt grova för att det ska finnas grund för åtal.

– Vi begärde en lagprövning av ett brott som jag ansåg mig utsatt för. Åklagaren har kommit fram till att det inte finns grund för åtal och det har jag inga invändningar mot, säger Fredrik Reinfeldt.

Driver inte frågan vidare
Moderatledaren Fredrik Reinfeldts polisanmälan mot den e-post som en socialdemokratisk tjänsteman skickade till nyhetsredaktioner, kommer alltså inte att bli en rättssak.

Reinfeldt själv kommer inte att driva frågan vidare, trots att det normala i den här typen av ärenden är att den enskilde själv driver frågan.

– Det var inte min avsikt att vara ute efter en enskild person utan jag ville få prövat om det fanns en grund att gå vidare. Jag känner mig nöjd med att det har prövats och att man har kommit fram till att man inte vill väcka åtal.

Men varför gör du inte som de flesta och driver frågan vidare enskilt?

– Därför att jag dels tycker att det har fått stora konsekvenser för den som har erkänt sig skyldig till det här och jag känner mig nöjd med att den här prövningen nu har gjorts, säger Fredrik Reinfeldt.

Socialdemokraterna har erbjudit moderaterna full insyn i mejlen, men moderaterna har hittills tackat nej och låtit ärendet bli en polissak. Men nu utesluter inte Reinfeldt att moderaterna vill titta närmare på det som socialdemokraterna har.

– Det kan säkert vara bra för dialogen mellan våra respektive partier att vi på det här sättet kan sortera ut vad som har förevarit. Men det är inte att jämföra med grunden för en brottsutredning eller att det har förekommit något olagligt. Det kan möjligen vara en väg tillbaka för att bygga ett förtroende för hur vi ska förhålla oss till varandra, inte minst inför den kommande valrörelsen, säger Fredrik Reinfeldt.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se