Strejk slut

Efter sex och en halv veckas strejk är arbetet åter i gång vid Electrolux tyska fabrik i Nürnberg. Detta sen 81 procent av fackförbundet IG Metalls medlemmar vid fabriken röstat för det avtal som förhandlades fram i förra veckan - ett avtal som enligt facket innebär att  Electrolux för att bekosta nedläggningen av fabriken höjde sitt bud för avgångsvederlag och ersättningsjob till dom anställda med 50 procent.