Flygskattförslag överlämnat

Regeringen överlämnade idag ett förslag till Lagrådet om skatt på flygresor.
Förslaget innebär att flygbolagen måste betala skatt för varje passagerare när ett plan lyfter från en flygplats i Sverige.
Flygskatten föreslås bli 94 kronor per passagerare som reser till en destination inom Europa och 304 kronor per passagerare som reser till en destination utom Europa.