Färre studenter ger bra ekonomin

För första gången på 20 år minskade antalet högskolestudenter förra året.
I och med studentminskningen har universitetens och högskolornas ekonomi också förbättrats.
Det visar en sammanställning som Högskoleverket har gjort.